Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik

Bu gizlilik bildirimi, www.brillenmitte.com.tr web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Bu Siteye erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.